اخبار شبکه های اجتماعی و فناوری

اخبار تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی

توئیتر هک شد!

توئیتر هک شد!

دو کاربر آلمانی توئیتر با موفقیت این شبکه اجتماعی را هک کردند و مطلبی با ۳۵ هزار حرف در آن ارسال کردند.