کانال سروش Ostad_aali
۱۱۴۲۲ نفر
۱۱۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال سروش Ostad_aali

استاد عالی تنها پایگاه رسمی انتشار بیانات این کانال با کسب اجازه از استاد عالی، توسط جمعی از جوانان اداره می شود.