کانال سروش مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
۹۳۷۲ نفر
۸۳ بازدید
مشاهده کانال

کانال سروش مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

مرکز ملی پاسخ‌گویی به سؤالات دینی، بزرگترین مرکز پاسخگویی شیعه در جهان اسلام است.اين مركز با توجه به گستردگی قلمرو معارف اسلامی و گوناگونی سؤالات و شبهات ارسالي در زمینه‌های مختلف دینی پاسخگوست.ارسال پرسش