کانال سروش فوتبال برتر
۲۱۷۰۷ نفر
۸۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال سروش فوتبال برتر

كانال رسمى برنامه فوتبال برتر اسامى مجرى، گزارشگر و كارشناس بازى اخبار موثق، آمار و اطلاعات تقابل تيم‌ها، پشت صحنه برنامه، خلاصه بازى‌ها، جداول و نتايج