کانال تلگرام بورس انرژی کارگزاری مبین سرمایه
۱.۶K نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام بورس انرژی کارگزاری مبین سرمایه

اطلاع رسانی و معاملات نفت و گاز و مشتقات در بورس انرژی 02142972 داخلی 3-221@Mobinsb_Petroenergy www.mobinsb.com/Energyبالا