کانال تلگرام Eventcenter
۱.۴K نفر
۱۵ بازدید

کانال تلگرام Eventcenter

سامانه ثبت نام آنلاین و فروش بلیت http://eventcenter.irشما می توانید با ایونت سنتر رویداد خود را بسازید، شرکت کننده ها در آن ثبت نام کنند، بلیت بفروشید و در هر زمان از وضعیت ثبت نام کنندگان رویداد خود آگاه شوید.ارتباط با ادمین: @my_ECبالا