کانال تلگرام فرهنگیان خوزستان
۳۹.۷K نفر
۱۳۹ بازدید
فرهنگ و هنر

کانال تلگرام فرهنگیان خوزستان

اطلاع رسانیدستورالعمل هاآیین نامه هاخبر... @FARHANGIANKHUZESTANمدیر کانال:@saeed_hazbaeizadehتبلیغات:@A_IRAN10«کانال مسئولیتی در قبال تبلیغات ندارد»کد ثبت شامد: 1-1-628-61-4-4لینک مجوز کانال:http://t.me/itdmcbot?start=FARHANGIANKHUZESTA


بالا