کانال تلگرام خرازی وآموزشکده صلواتی فافا
۱۲۶ نفر
۲۲ بازدید
آموزشی

کانال تلگرام خرازی وآموزشکده صلواتی فافا

بورس انواع کاموای ایرانی و خارجی،پذیرش انواع سفارشات بافتنی،اموزش بافتنی تک درس ودوره ای،باماشین،دست،قلاب،عروسک بافی بصورت رایگان وصلواتی جهت ثبت سفارش،سوالات بافتنی ،انتقادوپیشنهادات ازطریق ایدی زیر@fafamiبالا