کانال های تبادلی

@FahimehKhezr
کانال تلگرام Fahimeh Khezr Heidari فهیمه خضرحیدری
۷۸۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
۷۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Fahimeh Khezr Heidari فهیمه خضرحیدری

از جامعه، ادبیات، تابو و زندگی

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!