کانال های تبادلی

@EnglishbyClips
کانال تلگرام Idioms in famous TV series
۱۵۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
۲۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Idioms in famous TV series

learn english idioms and phrases by clips which are extracted from famous TV series

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!