کانال تلگرام شرکت نوین طرح خودرو
۸۵۲ نفر
۵۴ بازدید
کسب و کار

کانال تلگرام شرکت نوین طرح خودرو

طراحی،تولید و نصب قطعات جدید خودروInstagram.com/ntk4321 :اینستاگرام تماس؛0919032239509179803743.............Www.ntk-m.com................Leave Channel.................


بالا