کانال تلگرام Moshaveran Bazar
۱۰.۹K نفر
۳۰ بازدید

کانال تلگرام Moshaveran Bazar

"مشاوران بازار کارآمد"برند وابسته به مجموعه:مشاوره مدیریت TBHgroupwww.tbhgroup.irدپارتمان مشاوره،برنامه ریزی،اجرا (استراتژی،بازاریابی و فروش)


بالا