کانال های تبادلی

@Frenchnaili
کانال تلگرام Niloo nail designer
۱.۳K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۳۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Niloo nail designer

KashtTarmim CoverTarahi در دایره قسمت ما نقطه تقسیمیم لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست کفراست در این مذهب خودبینی و خودرایی

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!