کانال تلگرام GPR
۱۴۴ نفر
۱۹ بازدید

کانال تلگرام GPR

کانال رادار نفوذی زمین Ground Penetrating Radar برای ارتباط با مدیر کانال: @H_Moslemyبالا