کانال تلگرام قبیله هواداران سیدعلی ضیاء
۱۳۵ نفر
۴۷ بازدید

کانال تلگرام قبیله هواداران سیدعلی ضیاء

" کانال رسمی هواداران علی ضیاء "جدیدترین و‌موثق ترین اخبار و تصاویر ازعلی ضیاء در قبیله ..برنامه در حال پخش : فرمول یک شنبه تاچهارشنبه ساعت ۱۷:۵۰ از شبکه یکارسال فیلم و عکس : @Zara_Sdt@Setiilaaصفحه مادراینستاگرامInatagram.com/Ghabilealiziyaihaبالا