کانال تلگرام قره داغ    آذربایجان   qara dağ
۵K نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام قره داغ آذربایجان qara dağ

کانالین آپاریجیسی:@mutation2000عکس، آهنگ و شعر:@mutation1383تبلیغ:@A_Gh000ربات کانال:@mutation_botusername:@GharaDagh20Link:https://telegram.me/GharaDagh20Invite Link:https://telegram.me/joinchat/CjeZYDzeYmABoMQFNXpf6wبالا