کانال تلگرام گیل هوا
۱۷.۲K نفر
۲۵ بازدید

کانال تلگرام گیل هوا

کد شامد کانال هواشناسی گیل هوا از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی {1-1-1319-61-2-1}می باشدتاریخ تأسیس کانال گیل هوا: 94/7/23ارتباط با مدیریت کانال گیل هوا@Gilhava2015جهت سفارش تبلیغاتِ خود@Gilhava2015


بالا