کانال تلگرام موسسه آموزش عالی گفتگو(گفتمان علم ومهارت)
۱۵.۳K نفر
۲۶ بازدید
علم و فناوری

کانال تلگرام موسسه آموزش عالی گفتگو(گفتمان علم ومهارت)

آموزش عالی آزاد گفتگو، برگزارکننده دوره های عالی مدیریت (MBA_ DBA)، دوره های تخصصی بازرگانی، زبان انگلیسی و غیرانگلیسی میباشدتلفن : 02142519


بالا