کانال تلگرام گلچین شعر و غزل
۵۶۲ نفر
۲۶ بازدید
ادبیات

کانال تلگرام گلچین شعر و غزل

کانال کاملا #ادبی_و_فرهنگیبرمبنای موازین جمهوری اسلامی ایراناز میان کبود آهن و دودمی فرستم به اهل عشق درودو به هر کس که اهل آزادی استاهل شور آفرینی و شادی استو به هر کس که شعر میخواندشعر را شهر عشق می داند#مجتبی_کاشانیبالا