کانال تلگرام (IOPEX)شمش طلا در اروپا
۱۹۶ نفر
۲۰ بازدید

کانال تلگرام (IOPEX)شمش طلا در اروپا

: ارتباط براي تلگرام، واتس اپ ، ايمو،٠٠٩٨٩٣٥٢١٦٨٣٤٤جهت خريدار يا منديت رسميبه هيچ عنوان بروكرهاي محترم جهت مذاكره اقدام نفرمايندبالا