کانال تلگرام گمشدۀ ما
۲۲۲ نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام گمشدۀ ما

نکاتی که رعایتشان باعث افزایش محبوبیت و عدم رعایتشان باعث کاهش محبوبیت فرد در خانواده و جامعه میشود.Admin : @M_AHMADI_Nبالا