کانال تلگرام گذشته ها و خاطره ها
۴۰K نفر
۱۰۷ بازدید

کانال تلگرام گذشته ها و خاطره ها

به نام خداAdmin: @berfan76درخواستی: @erfanb76تبلیغات:@Gozashtehaa2Adsما محتوا هیچکدام از تبادل یا تبلیغ هایی که داخل کانال گذاشته میشود رد یا تایید نمیکنیم#ترک_کانالبالا