کانال تلگرام مدیریت سبز
۲۴۷ نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام مدیریت سبز

گزیده ی مطالب مدیریتی با تاکید بر مسایل زیست محیطی و ترویج محصول سالم و سبزو آرشیو مطالب گروه های مدیریتی مربوطهhttps://t.me/joinchat/AAAAADwMC8FGOWXDJ08w-w@shayesteh_mr02188974212بالا