کانال تلگرام وعْدگاه منْتظرانْ
۴۷۶ نفر
۱۰ بازدید

کانال تلگرام وعْدگاه منْتظرانْ

یا بن الحسـن ...تـو فـقـط دسـتــ بـہ زانــو نـگیــر و گـریـہ نکــنگیــرم اے "شــاه" کسـے نیـستــ خـودم نوکـرتـمبالا