کانال تلگرام कहॐ حسرتकहॐ
۲.۳K نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام कहॐ حسرتकहॐ

ایدی مدیر﷽#تو#مالڪ_تمام_احساسم_هستی#تمام_عـشقـم#تمام_احساس_ناب_دست_نخورده_ام#ڪہ_حاضـر_نیستم#حتی_ذره_ای_از_آن_را#با_هیچکس_تقسیم_ڪنم#جز_تــو﷽


بالا