کانال های تبادلی

@HAS_RAAT
کانال تلگرام कहॐ حسرتकहॐ
۲.۳K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
۲۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام कहॐ حسرتकहॐ

ایدی مدیر﷽#تو#مالڪ_تمام_احساسم_هستی#تمام_عـشقـم#تمام_احساس_ناب_دست_نخورده_ام#ڪہ_حاضـر_نیستم#حتی_ذره_ای_از_آن_را#با_هیچکس_تقسیم_ڪنم#جز_تــو﷽

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!