کانال های تبادلی

@HUMANFACTORSandERGONOMICS
کانال تلگرام ارگونومی
۹۷۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
۱۰۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام ارگونومی

ارگونومی:دانشي پيرامون تعامل میان انسان و سایراجزای یک سیستم/ شامل ارگونومي فيزيكي، شناختي،سازماني و محيطي. تماس با ما :تلگرام: @HumanFactors_Ergonomicsايميل: humanfactorsandergonomics@gmail.com

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!