کانال تلگرام محفل هفتگی حدیث شریف کساء..  یا فاطمه زهرا
۱۸۴ نفر
۱۵ بازدید

کانال تلگرام محفل هفتگی حدیث شریف کساء.. یا فاطمه زهرا

ارتباط باخادم جلسات: امینی 09138289142 امینی 0901957157709017058016 جلسات هفتگی سه شنبه ها بعد ازنماز مغرب و عشاء : ارتباط با ما @abdozahra36بالا