کانال تلگرام کلینیک پوست و پیوند موی طبیعی بیمارستان گاندی
۳.۷K نفر
۱۷ بازدید
زیبایی و آرایش پزشکی و طب

کانال تلگرام کلینیک پوست و پیوند موی طبیعی بیمارستان گاندی

كاشت و پيوند موى طبيعى مديريت ٠٩١٢٦٨٠٤٨٠٤ ٨٨٦٥٣١٠٤ تهران انتهاي گاندي جنوبي بيمارستان گاندي ساختمان درمانگاههاي تخصصي طبقه ١٥


بالا