کانال تلگرام حمیدرضا دیبازر
۱.۸K نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام حمیدرضا دیبازر

اين كانال خصوصى حميدرضا ديبازر عضو هيأت علمى دانشكده موسيقى دانشگاه هنر است. در اينجا ميتوانيد با آثار و افكار او آشنا شويد و پيشنهادهاى او براى ديدن، شنيدن و مطالعه آثار برجسته را دريافت كنيد.بالا