کانال تلگرام حرف دل من
۱۰.۷K نفر
۳۰ بازدید

کانال تلگرام حرف دل من

اگه توی قلبت عشق نداشته باشی، هیچی نداری. نه رویایی، نه داستانی، هیچی...تبلیغات پذیرفته می شودارتباط با ادمین فقطجهت #تبلیغ و #تبادل@salvadooreارسال #نظرات و #پیشنهادات فقط به #روبات زیر@HarfdaBotبالا