کانال تلگرام ه‌ دڸ وای
۴۱۷ نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام ه‌ دڸ وای

﴾﷽﴿مـن همـان اهلِ گناهمـ،ڪہ شـدمـ اهلِ نمـازمن همانمـ ڪہبہ دستانِ تـوتعمیر شدمـ#مولاےمننشرِمطالب مفـیدشریڪ‌شدن‌درثوابمطالبــ ڪانال⏪Forward‌﴿انتقادپیشنھاد﴾↙https://telegram.me/dar2delbot?start=send_aVX8Xvبالا