کانال های تبادلی

@iauk_health
کانال تلگرام اطلاع رسانی گروه بهداشت
۹۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۹
۲۸ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام اطلاع رسانی گروه بهداشت

این کانال جهت اطلاع رسانی تغییرات برنامه درسی و... گروه بهداشت خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ایجاد شده است.

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!