کانال های تبادلی

@naghde_eslamm
کانال تلگرام نقدى بر اسلام
۶۲.۹K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
۲۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام نقدى بر اسلام

این کانال برای زدودن خرافات و تقدس زدایى تشکیل شده است. هدف ما مبارزه با جهل ادیان میباشد.سایت ماwww.eslam.nuنظرات و پیشنهادات به ادمین@Naghde_eslamm_botکتابخانه کانال@ketabkhaneh_naghd

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!