کانال تلگرام NavaHa.Net   نواها
۵۲۵ نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام NavaHa.Net نواها

・و شعرسنگریست بدور از خط مقدم زندگی!هرچه میخواهی بگواینجا همه دل داده اند کسی به دل نمیگیرد!・لینک کانال : https://t.me/joinchat/AAAAADvPYccEB2F7fpaFKAبالا