کانال تلگرام آموزش حقوق شهروندی
۱.۵K نفر
۲۶ بازدید
آموزشی

کانال تلگرام آموزش حقوق شهروندی

آموزش قوانین کاربردیمشاوره حقوقی،کیفری،خانواده،شهرداری،ملکی،چک و اسناد تجاری و ...تحت نظر قضات و وکلای مجرب دادگستری@javids67بالا