کانال های تبادلی

@IAOBM
کانال تلگرام OB انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
۱۵۵ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۲
۲۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام OB انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!