کانال های تبادلی

@lenn1
کانال تلگرام لین | LENN
۱۸.۸K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
۳۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام لین | LENN

لین : اضطراب ذهنی موقت أو دائم یجعل المرء غریبًا، عن ذاته أو عن محیطه حیث لا یقدر على التصرف بصورة عادیة. کل ما یحمله المزاج من ثرثرة حولالکتب ، لوحات ، افلام"الکل خائن حتى یثبت وفائه

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!