کانال های تبادلی

@IIEES
کانال تلگرام پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
۴ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۵
۴۴۸ بازدید
مشاهده کانال
علم و فناوری ورزشی

کانال تلگرام پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اخبار پژوهشگاه

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!