کانال تلگرام اخبار ایرنا فارس
۱.۳K نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام اخبار ایرنا فارس

با بيش از ٨١سال كار خبريلحظه به لحظه در24ساعت شبانه روزبااخبار استان همراهتان هستیم️تبادل، انتقاد و پیشنهاد و پیگیری سوژه


بالا