کانال های تبادلی

@ISGPP
کانال تلگرام ISGPP: International Scientific Group on Positive Psychology
۴۰۵ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۱۹ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام ISGPP: International Scientific Group on Positive Psychology

گروه علمی بین المللی روانشناسی مثبت، یک گروه کاملا علمی است، درباره مفاهیم علمی/آکادمیک روانشناسی مثبت نگر

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!