کانال تلگرام 3rd IS Conference
۱۸۴ نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام 3rd IS Conference

کانال رسمی سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)


بالا