کانال های تبادلی

@I_R_B_N
کانال تلگرام www.IrBN.ir - شبکه بهینه کاوی ایران
۱۴۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۴
۲۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام www.IrBN.ir - شبکه بهینه کاوی ایران

www.irbn.irعضو رسمی شبکه جهانی بهینه کاوی GBNAdmin : @MAmin_ka

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!