کانال تلگرام قلب یخی
۱.۹K نفر
۲۰ بازدید

کانال تلگرام قلب یخی

﷽به چشماتون احتــــرام بذارید هر کانالی ارزش دیدن نداره ... !محبــت تنها جوشڪاریسـت ڪہ دلــهای شڪسـته را بہ رایگـان بہ هم متصـــل میسـازد....تاسیس کانال(1395/1/19)@Icyheart13ڪانال را در حـالت.سـڪوتقراربدهید


بالا