کانال تلگرام IoTAcademy
۲.۲K نفر
۲۳ بازدید

کانال تلگرام IoTAcademy

اینترنت اشیاء با فراهم آوردن امکان تعامل موجودات و اشیاء پیرامون ما از طریق اینترنت، باعث ارتقاء کیفیت زندگی و مدیریت بهتر آن می شود.هدف ما «فرهنگ سازی دانش اینترنت اشیاء در کشور» است.www.IoTAcademy.irلینک تایید:http://t.me/itdmcbot?start=iotacademy


بالا