کانال تلگرام کسب و کار ایرانى
۹۸۶ نفر
۱۲ بازدید
کسب و کار

کانال تلگرام کسب و کار ایرانى

كانال تخصصى :راه اندازى كسب و كارايده هاي كسب و كارمديريت كسب و كاربالا بردن بهره ورىمنابــع انسانىاستارت آپ هامديريت ريسكمديريت مالىبازاريابىارتباط با ادمين:@Businessgrupبالا