کانال تلگرام Origami
۸۲۱ نفر
۲۵ بازدید

کانال تلگرام Origami

اریگامیهنری است در آن خوب دیدن تمرکز ذهن و بکارگیری ظرافت دستان بسیار مهم و مورد توجه است. ارتباط با مدیر:@Gerdiozبالا