کانال تلگرام Isfahanimaths
۱.۳K نفر
۹ بازدید

کانال تلگرام Isfahanimaths

I Love Math آینده را برای فرزندانمان هوشمندانه بسازیم سیستم جهانی آموزش مفاهیم پایه ای ریاضیبرداشتن موانع خلاقیت و پرورش استعدادهای ریاضی کودکان3_70313221805709382720828


بالا