کانال تلگرام کارگروه نجات سگهای اسیر و کتک خورده
۶۲۳ نفر
۲۷ بازدید

کانال تلگرام کارگروه نجات سگهای اسیر و کتک خورده

تماس با ادمین : @jandarancomبرای کمک به سگهای داخل قفس به ما بپیوندیدزجر وصف ناپذیری رو تجربه میکنن و منتظر ما هستنبالا