کانال تلگرام عاشقان هنررزمی جودو
۸۵۹ نفر
۱۱ بازدید
فانتزی و عاشقانه ورزشی

کانال تلگرام عاشقان هنررزمی جودو

این کانال سعی درآموزش و شناخت بیشتر هنررزمی جودوبه علاقه مندان وعاشقان جودو را داردوهمچنین تقویت روح ورزشکاری ومردانگی بین هنرجویان.باشدکه روزی به امیدخدا به ارزشهای بالای انسانی برسیم.ادمین مدیرجهت ارتباط وارائه نظرات: @amerabas2بالا