کانال تلگرام رژیم درمانی نوین- دکتر فرشچى (فلوشیپ چاقى و دیابت از انگلستان)
۴۰.۳K نفر
۸۵ بازدید
ادبیات پزشکی و طب

کانال تلگرام رژیم درمانی نوین- دکتر فرشچى (فلوشیپ چاقى و دیابت از انگلستان)

رژیم درمانی نوین در سال 1384 توسط دکتر حمیدرضا فرشچی (پزشک متخصص تغدیه، فلوشیپ چاقی و دیابت از انگلستان) با هدف ارائه خدمات درمانی و مشاوره ای برای درمان بیماریهای ناشی از تغذیه ناصحیح تاسیس گردید.تلفن: ٢٢٢٦٣٠٠٢ - ٠٢١ارتباط: @NovinDietContactبالا